Tietosuojalainsäädäntö velvoittaa jossain tapauksissa organisaatiota nimeämään tietosuojavastaavan, mutta usein organisaatiot myös hyötyvät tietosuojavastaavan vapaaehtoisesta nimittämisestä. Tietosuojavastaavaa nimitettäessä tulee aina ottaa huomioon henkilön pätevyys tehtävään. Tietyissä tapauksissa lainsäädäntö velvoittaa organisaatiota nimittämään tietosuojavastaavan Tietosuojavastaavan...

Tietosuoja-asetus odottaa kaikilta organisaatioilta riittävää tasoa henkilötietojen käsittelyssä ja niihin kohdistuvien uhkien torjunnassa sekä havainnoinnissa. Tämän vuoksi tietosuojalainsäädäntöön liittyy vaatimus osoitusvelvollisuudesta. Organisaatioiden on pystyttävä osoittamaan, miten he rekisterinpitäjänä suojaavat rekisteröityjen...

Meidän historiamme ajan kaupankäynti ja kilpailu erilaisilla markkinoilla on vaikuttanut kaikkeen tekemiseemme. Menestymisen trendejä tulee ja menee, mutta yksi asia pysyy.  Ellet satu olemaan monopoliasemassa, on kilpailu asiakkaista, työntekijöistä ja parhaista...