Tietosuojan osalta henkilöstön ohjeistus ja koulutus ovat tärkeitä osa-alueita.

Tietosuojakoulutus

Tietosuojalla viitataan luonnollisten henkilöiden henkilötietojen suojaan ja yksityisyyden oikeuteen. Tietosuojan tarkoituksena on varmistaa yksilön perusoikeuksien säilyminen tietojen käsittelyn koko elinkaaren ajan.

EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679) asettaa tiukkoja vaatimuksia henkilötietojen käsittelylle. Rekisteröidyn oikeudet ovat entistä laajemmat ja henkilötietoja käsittelevien organisaatioiden velvoitteet ovat lisääntyneet. Tietosuoja-asetus koskee käytännössä jokaista EU-alueella toimivaa organisaatiota, yritystä ja yhteisöä.

Puutteellinen tietosuoja on erittäin iso riski yrityksen tai organisaation maineelle. Myös viranomaisten asettamat sanktiot tietosuojarikkomuksista ovat entistä kovemmat.

Opsec Oy on tuottanut tietohallinnon ja riskienhallinnan asiantuntijapalveluita jo yhdeksän vuoden ajan. Oman palvelutuotantomme yhteydessä hallinnoimme satoja omia ja asiakkaidemme rekistereitä päivittäin.

Tietosuojan osalta henkilöstön ohjeistus, koulutus ja koulutustason seuranta on eräs olennainen osa asetuksen mukaisia organisatorisia suojatoimia. Olemme toteuttaneet tietosuojaan liittyviä peruskoulutuksia monilla toimialoilla, joten meiltä saat tehokkaan ja kohdennetun koulutuspaketin sinun tarpeisiisi räätälöitynä tai hyväksi koetuista peruspaketeista rakennetun valmiin ratkaisun.

Tietosuojan peruskoulutuspaketit:

 

Tietosuoja-asetuksen perusteet

Koulutus on perustietopaketti tietosuoja-asetuksen tärkeimmistä perusvaatimuksista ja velvoitteista. Sopii esimerkiksi organisaation avainhenkilöstölle ja henkilötietojen käsittelijöille valmistautumisvaiheessa.

Koulutuksen hinta: 390 €

Perustietopaketti henkilötietojen käsittelijöille

Koulutuksessa käydään läpi asetusvelvoitteet henkilötietojen käsittelyä tekevän henkilöstön näkökulmasta. Sopii henkilöstöhallintoon, myynnille ja markkinoinnille sekä kaikille, jotka joutuvat työssään käsittelemään henkilötietoja päivittäin.

Koulutuksen hinta: 590 €

Perustietopaketti organisaation johdolle

Koulutuksessa käydään läpi ne prosessit ja mekanismit, joita organisaatiolla on oltava valmiina asetuksen velvoitteisiin varautumisessa. Sopii johdolle, avainhenkilöille ja tietosuojasta vastaaville.

Koulutuksen hinta: 590 €