Mullista toimiston tehokkuus oikeilla työvälineillä

Nykyajan työympäristössä ergonomia ei ole vain muotisana, vaan keskeinen tekijä työntekijöiden hyvinvoinnissa ja tuottavuudessa. Kun työpiste on suunniteltu huolellisesti, se ei ainoastaan vähennä fyysisiä vaivoja, vaan myös lisää työtyytyväisyyttä ja tehokkuutta. Tässä blogissa käsittelemme sitä, miksi jokaisen työnantajan tulisi panostaa laadukkaisiin työvälineisiin ja sitä, miten niiden avulla voidaan parantaa työpaikan ergonomiaa.

Useissa toimisto- ja asiantuntijatyöympäristöissä ensimmäinen askel kohti parempaa työergonomiaa on ollut sähköpöytien hankinta. Jotta ergonomiaan tehdyt panostukset palvelisivat parhaalla mahdollisella tavalla, on tärkeää kiinnittää huomiota kokonaisuuteen. Vaikka sähköpöytä onkin hyvä alku, ei se kuitenkaan ratkaise kaikkia työergonomian haasteita.

Näytöt – näe ero

Korkeussäädettävä ja oikean kokoinen näyttö on avainasemassa ergonomisen työpisteen luomisessa. Se mahdollistaa näytön sijoittamisen optimaaliseen katseluetäisyyteen ja -korkeuteen, mikä vähentää silmien rasitusta, sekä niska-hartiaseudun jännitystä. Hyvässä työasennossa näyttö on suoraan edessä, käyttäjälle sopivalla etäisyydellä, näytön yläreunan tulisi olla katseen vaakatason alapuolella.

Näytöltä lukemisen tulee olla mahdollisimman sujuvaa eikä sen tule aiheuttaa ylimääräistä kuormitusta. Samoin heijastukset ja häikäisy aiheuttavat ylimääräistä kuormitusta, tämän takia heijastamaton näytön pinta on oleellinen osa työskentelyn visuaalisuutta.

Vastamelukuulokkeet – hiljaisuus on kultaa

Avo- tai monitilatoimiston melu voi olla merkittävä stressitekijä ja häiritä keskittymistä. Vastamelukuulokkeet tarjoavat ratkaisun tähän ongelmaan. Ne vähentävät taustamelua ja mahdollistavat syvemmän keskittymisen työhön, mikä parantaa työtyytyväisyyttä ja vähentää henkistä kuormitusta.

Ergonomia ei kokonaisuutena rajaudu pelkkiin fyysisiin tekijöihin, vaan myös työympäristön melutekijät ovat tärkeä osa sitä. On tutkittu, että jopa 75 %:n työntekijöistä täytyy välillä poistua toimistosta pystyäkseen keskittymään työhön häiriöttä, kun taas useampi kuin kolme viidestä kokee, ettei heillä ole hiljaisia tiloja keskittymistä vaativan työn tekemiseen. Yleisimmillään melu alentaa tuottavuutta ja aiheuttaa keskittymisvaikeuksia.

Huomioitavaa on myös, että tietoturvallinen työskentely meluisassa ympäristössä voi olla haastavaa, kun keskusteluja joudutaan käymään korotetulla äänenvoimakkuudella.

Luonnollisesti meluongelmien ratkaisu lähtee liikkeelle ihmisistä ja toimintamallien muutoksista. Kaikkeen ei kuitenkaan ole mahdollista vaikuttaa, joten keskiössä ongelman ratkaisuun voi olla myös tekniikka. Vastamelukuulokkeet mahdollistavat luontevan keskustelun normaalilla äänenvoimakkuudella, jolloin ”kilpahuuto” meluisassa toimistossa vähenee. Vähentynyt melu näkyy myös työhyvinvoinnissa, kun työympäristöä kuormittavat tekijät poistuvat tai ainakin heikentyvät huomattavasti.

Kun työpiste on kunnossa, kaikki voittavat

On luonnollista, että huonosti toimiva työpiste turhauttaa, mikä johtaa pahimmillaan työtehon ja -motivaation laskemiseen. Kun työvälineet toimivat moitteettomasti ja työpiste on suunniteltu hyvin, työnteko muuttuu mielekkäämmäksi.

Investoimalla ergonomiaan ja laadukkaisiin työvälineisiin voidaan saavuttaa merkittäviä etuja. Työntekijät ovat tyytyväisempiä, terveempiä ja tehokkaampia, mikä näkyy loppujen lopuksi myös yrityksen tunnusluvuissa. Rohkaisemme jokaisen organisaation IT- ja talouspäättäjiä tarkastelemaan oman työpaikan tilannetta. Laadukas työpiste ei näyttäydy pelkästään kuluna, vaan myös mahdollisuutena parantaa yrityksen suorituskykyä ja työntekijöiden hyvinvointia.

Me Opsecin tietohallinnossa tarjoamme ratkaisuja toimiviin työpisteisiin ja parempaan työergonomiaan IT-laitteiden ja -välineiden keinoin. Ole rohkeasti yhteydessä asiantuntijoihimme, kun haluat parantaa työpaikkanne tuloksentekokykyä edellä mainituin keinoin!