Opsec Oy tekee yrityksille tietoturva-auditointeja.

Tietoturva-auditointi

Tietoturva-auditoinnin kohteina voivat olla organisaation hallinnolliset ja tekniset tietoturvakohteet. Tietoturva-auditoinnit soveltuvat organisaatioille, joissa kiinnitetään huomiota tietoturvallisen toiminnan kehittämiseen tai organisaatioille, jotka haluavat varmistua tämän hetkisestä tietoturvatilanteesta ja mahdollisista kehityskohteista.

Suosittelemme säännöllisiä tietoturvan arviointeja, sillä tilanne alalla muuttuu jatkuvasti.

Tietoturva-auditointi sisältää

  • Hallinnollisten tietoturvakohteiden läpikäynnin
  • Teknisten tietoturvakohteiden läpikäynnin
  • Laitetilojen tarkastukset
  • Loppuraportin ja kehitysehdotukset

Palvelun edut

  • Saa merkittävää tietoa organisaation tietoturvapolitiikan tasosta
  • Auttaa selvittämään organisaation tietoturvan nykytilan
  • Todentaa organisaation tietoturvainvestointien tehokkuuden
  • Varmistaa tietoturvan vastaavan organisaation tietoturvamääräyksiä ja viranomaisten standardeja