Cyber DD

Kyberturvallisuuden due diligence (Cyber DD) on prosessi, jossa tutkitaan kohdeyrityksen kyberturvallisuuden tilaa ennen fuusiota, yritysostoa tai muuta vastaavanlaista liiketoimintatapahtumaa.

Cyber DD on olennainen osa huolellista due diligence -prosessia yrityskaupoissa. Se auttaa tunnistamaan ja lieventämään tietoturvariskejä, suojaamaan yrityskaupan arvoa sekä osapuolia ja varmistamaan onnistuneen yrityskaupan toteutumisen.

Mitä Cyber DD sisältää?

Prosessin laajuus vaihtelee yrityskaupan koon ja monimutkaisuuden mukaan, se voi sisältää esimerkiksi seuraavia toimenpiteitä:

Riskien tunnistaminen: Selvitetään, mitkä kyberturvallisuusriskit ovat olemassa, kuinka todennäköisiä ne ovat ja miten vakavia seurauksia niillä voi olla.

Tietoturvallisuuskäytäntöjen ja -tason arviointi: Kohdeyrityksen tietoturvapolitiikan, -käytäntöjen ja tietoturvavastuiden sekä kyberturvallisuuden tason arviointi.

Penetraatiotestaus ja suojatoimien tehokkuus: Simuloitu hyökkäys kohdeyrityksen järjestelmistä löytyvien haavoittuvuuksien tunnistamiseksi sekä arvioidaan suojatoimien tehokkuus.

Vaikutusten arviointi: Arvioidaan, miten kyberturvallisuusuhkat voivat vaikuttaa yrityksen arvoon, maineeseen ja jatkuvuuteen pitkällä aikavälillä.

Parannusehdotukset: Suositellaan parannuksia kyberturvallisuuskäytäntöihin, jotta organisaation kyberturvallisuusriskit saadaan hallintaan.

Tietoturvallisuuskoulutuksen tarkastelu: Kohdeyrityksen työntekijöiden tietoturvaosaamisen ja koulutusohjelmien arviointi.

Cyber DD:n edut:

Riskienhallinta: Tunnistamalla mahdolliset kyberturvallisuusriskit Cyber DD voi auttaa vähentämään tietomurron tai muun kyberhyökkäyksen riskiä myös fuusion tai yritysoston jälkeen.

Kauppahinta: Ymmärtämällä kohdeyrityksen kyberturvallisuuden tilan voivat ostaja ja myyjä paremmin arvioida valuaation.

Läpinäkyvyys: Cyber DD voi auttaa lisäämään läpinäkyvyyttä ostajan ja myyjän välillä kaupassa.

Tietoturvariskien tunnistaminen: Verkkorikollisuus on uhka kaikille yrityksille, ja tietoturva-aukko voi aiheuttaa merkittäviä taloudellisia vahinkoja, mainehaittaa ja toiminnan häiriöitä. Cyber DD:n avulla näitä riskejä voidaan ennakoida ja niiltä voidaan suojautua.

Cyber DD -prosessin kesto ja hinnoittelu riippuvat yrityskaupan koosta ja toimenpiteiden laajuudesta. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin kartoitamme tarpeenne ja teemme sen pohjalta teille tehokkaan ehdotuksen.