Opsec Oy:n palvelut, tietoturvatestaus.

Tietoturvatestaus

Tietoturvatestauksella tarkoitetaan yrityksen ympäristöstä sovittujen kohteiden tietoturvan todentamista tunnettujen haavoittuvuuksien osalta. Haavoittuvuuksia ovat esimerkiksi puutteelliset päivitykset tai vahingossa tehdyt virheelliset asetukset ja vastaavat heikkoudet tietoturvassa. Tietoturvatestaukseen voi kuulua myös verkossa olevien laitteiden löytäminen ja raportointi automatiikan avulla.

Tietoturvatestauksen kohteina voivat olla mm. toiminnanohjausjärjestelmät ja muut tärkeät tietojärjestelmät, palvelimet ja työasemat, lähiverkon aktiivilaitteet, kiinteistöautomaatio ja kamerajärjestelmät sekä julkisessa verkossa olevat palvelimet, kuten www- ja sähköpostipalvelimet ja palomuurit.

Lue myös järjestelmäasiantuntija Arttu Antilan vastaukset tietoturvatestausta koskeviin kysymyksiin.

Tietoturvatestaus sisältää

  • Raportin kohteen tietoturvan tasosta
  • Havaitut haavoittuvuudet
  • Korjaukset tai korjausohjeet haavoittuvuuksille
  • Toistuvan testauksen ja seurannan

Palvelun edut

  • Verkko- ja palvelinympäristö on tutkittu uhkien varalta
  • Saat selkeän kuvan it-ympäristön turvallisuudesta
  • Täytät tietosuoja-asetuksen osoitusvelvollisuuden ja huolellisuusvelvoitteen tietoturvallisuuden osalta
  • Kerromme selkeästi, miten korjaukset tulee tehdä ja tarvittaessa avustamme niiden tekemisessä