IT-ympäristön ylläpitopalvelut

Ylläpito

IT-ympäristön ylläpitopalvelut ovat käytännössä automatiikkaa ja järjestelmiä, joilla voidaan pienentää ympäristön hallintaan ja päivittäiseen ylläpitoon liittyvää henkilötyökuormaa.

Asiantuntijamme pystyvät automatisoinnin avulla valvomaan tietoteknistä ympäristöä, tuottamaan tietoa vikatilanteisiin johtavista kapasiteettiongelmista, rakentamaan varmistusratkaisuja ja tuottamaan mm. omaisuusrekistereitä asiakkaan tietoteknisestä omaisuudesta.

Automatiikkamme huolehtii ohjelmistojen ja käyttöjärjestelmien automaattisista päivityksistä. Järjestelmiin on myös mahdollisuus ohjelmoida automaattisia toimintoja vikatilanteista palautumiseen.