Tietosuoja, Opsec Oy

Tietosuojavastaava

Tietosuojalainsäädäntö saattaa velvoittaa organisaatiota nimeämään tietosuojavastaavan, mutta usein organisaatiot myös hyötyvät tietosuojavastaavan vapaaehtoisesta nimittämisestä. Tietosuojavastaavaa nimitettäessä tulee kuitenkin aina ottaa huomioon henkilön pätevyys tehtävään sekä muut tarvittavat resurssit.

Jos organisaatiostasi ei löydy sopivaa henkilöä hoitamaan tietosuojavastaavan tehtäviä, voit ulkoistaa tietosuojavastaavan tehtävät asiantuntijoillemme. Asiantuntijoiltamme löytyy lainsäädännön vaatima pätevyys sekä tuntemus tietosuojalainsäädännöstä ja yleisestä tietosuoja-asetuksesta.

Opsec Oy on tuottanut tietohallinnon ja tietoturvan asiantuntijapalveluita jo yhdeksän vuoden ajan. Oman palvelutuotantomme yhteydessä hallinnoimme satoja omia ja asiakkaidemme rekistereitä päivittäin. Olemme toteuttaneet satoja tietosuojaan liittyviä projekteja Suomessa ja ulkomailla.

Tietosuojalainsäädäntö asettaa tiukkoja vaatimuksia henkilötietojen käsittelylle. Rekisteröidyn oikeudet ovat entistä laajemmat ja henkilötietoja käsittelevien organisaatioiden velvoitteet ovat lisääntyneet.  Jos organisaatiosi ei ole varma, onko tietosuojavastaava nimitettävä tai onko nimitetyllä tietosuojavastaavalla tarvittava pätevyys tehtävään, ota yhteyttä asiantuntijoihimme. Keskustellaan yhdessä organisaatiosi tietosuojavastaavan tehtävistä.

Käy myös lukemassa aiheeseen liittyvä blogikirjoitus: Tietosuojavastaavan tehtävät vaativat asiantuntemusta ja osaamista

Tietosuojan toteutuminen organisaatiossa -infografiikasta voit tarkistaa, onko organisaatiossasi huomioitu kaikki tietosuojaan liittyvät toiminnot ja dokumentit.

 

Toinen tapa varmistaa tietosuoja: tietosuojakoordinaattori

Yrityksen tietosuojaan liittyy paljon käytännön töitä. Tietosuojakoordinaattori on palvelu, jossa asiantuntijamme suorittaa tietosuojaan liittyviä tehtäviä vuosikellon mukaan ja tarjoaa tukea myös muutostilanteissa. Jatkuva työ varmistaa parhaan suojauksen. Lue lisää palvelusta.