Tietoturva-asiantuntija, Opsec Oy

Opsec Oy:n palvelut

Meiltä saat laaja-alaista IT-ympäristön kokonaispalvelua, jonka avulla varmistat yrityksen IT-ympäristön toimivuuden, kehityksen ja tietoturvallisuuden sekä tietosuojan jatkuvan toteutumisen. Kaikki palvelumme räätälöidään vastaamaan yrityksesi liiketoiminnan ja IT-ympäristön tarpeita. Tuotamme sekä kokonaisvaltaisia ja jatkuvia IT-palveluita että tietyn osa-alueen projektiluonteisia IT-kehityspalveluita.

TIETOHALLINTO

Tietohallintopalveluidemme avulla voit varmistaa yrityksen tietoteknisen ympäristön tehokkuuden, toimivuuden ja kehityksen. Voit ulkoistaa asiantuntijoillemme tietohallinnon ja kehitysprojektien johtamisen, IT-ympäristön valvontaan ja ylläpitoon liittyvät toimenpiteet ja käyttäjien teknisen IT-tuen. Tietohallintoon liittyvissä ratkaisuissa huomioimme aina myös tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät seikat. Kokeneet IT-joukkueemme asiantuntijat voivat myös toimia lisäresurssina yrityksesi omalle tietohallinnolle, jolloin saat ulkopuolista näkemystä ja syväosaamista IT-ympäristösi kehitysaskeleihin. Lue lisää

TIETOTURVA

Tietoturvapalveluidemme avulla voit ennakoida ja hallita erilaisia organisaation toimintaan kohdistuvia tietoturvariskejä. Palveluihimme kuuluu sekä hallinnolliseen että tekniseen tietoturvaan liittyvät toimenpiteet. Teemme tietoteknisten ympäristöjen haavoittuvuuksien kartoituksia, testauksia ja paikkauksia sekä autamme tietoturvan johtamisessa ja riskienhallinnassa. Tarvittaessa myös koulutamme ja ohjeistamme henkilökuntasi tietoturvalliseen työhön. Lue lisää

TIETOSUOJA

Tietosuojapalveluidemme avulla voit vastata tietosuojalainsäädännön vaatimuksiin ja huolehtia tietosuojan jatkuvasta toteutumisesta yrityksessä. Jatkuvan tietosuojatyön avulla voidaan mm. ylläpitää organisaation henkilörekistereitä, päivittää henkilötietojen käsittelyyn liittyviä dokumentteja ja toimenpiteitä ja selvittää henkilötietoihin kohdistuvia riskejä ja kehitystoimia. Tarvittaessa asiantuntijamme auttavat, kouluttavat ja ohjeistavat henkilökuntaasi tietosuojatoiminnan osalta. Voit myös ulkoistaa tietosuojavastaavan tehtävät asiantuntijoillemme. Lue lisää

Esimerkkejä tilanteista, joissa tarvitset

Opsec Oy:n IT-palvelut

TIETOHALLINTO-OSAAMISTAMME

..tietotekniset ratkaisut ja tietoliikenneyhteydet eivät toimi kuten toivoisit

..et tiedä, mitä laitteita ja ohjelmistoja oikeasti tarvitset ja miten ne tulisi mitoittaa

..et tiedä, miten IT-ympäristön valvonta ja ylläpito tulisi toteuttaa

..et halua käyttää aikaasi tietohallintoon

..et ehdi keskittymään IT-ympäristön kehittämiseen

..tarvitset syväosaamista oman työsi tueksi

..tarvitset luotettavan henkilön, jolta voit kysyä neuvoja sinua askarruttaviin IT-asioihin

Lue lisää tietohallintopalveluistamme

Opsec Oy:n palvelut, tietoturvatestaus.

TIETOTURVA-
OSAAMISTAMME:

..et tunne tarpeeksi hyvin tietoon liittyviä riskejä omassa toiminnassasi

..et ole varma tietoteknisten laitteiden, järjestelmien ja palveluiden tietoturvallisuudesta

..tarvitset koulutusta, tukea tai ohjausta tärkeissä tietoturvaan liittyvissä päätöksissä

..henkilökuntasi tarvitsee tietoturvakoulutusta ja -ohjeita

..hallussasi ja vastuullasi on asiakkaittesi ja kumppaniesi kannalta merkittävää tietoa

..tuotekehitys on yrityksesi suuri kilpailutekijä

..epäilet organisaation tietojen kadonneen tai joutuneen vääriin käsiin

..tarvitset luotettavan henkilön, jolta voit kysyä neuvoja ja ohjeita organisaation tietoturvaan liittyen

Lue lisää tietoturvapalveluistamme

Tietosuojan osalta henkilöstön ohjeistus ja koulutus ovat tärkeitä osa-alueita.

TIETOSUOJA-
OSAAMISTAMME:

..et ole vastannut EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin

..tarvitset apua tietosuojan jatkuvaan toteutumiseen ja kehittämiseen

..tarvitset apua henkilötietoihin kohdistuvien riskien hallinnassa

..tarvitset koulutusta, ohjeita ja tukea tietosuojatyöhön

..organisaatiostasi ei löydy tarvittavia henkilöresursseja hoitamaan tietosuojavastaavan tehtäviä

Lue lisää tietosuojapalveluistamme