Tietosuojavastaava

Tietosuojalainsäädäntö saattaa velvoittaa organisaatiota nimeämään tietosuojavastaavan, mutta usein organisaatiot myös hyötyvät tietosuojavastaavan vapaaehtoisesta nimittämisestä. Tietosuojavastaavaa nimitettäessä tulee kuitenkin aina ottaa huomioon henkilön pätevyys tehtävään sekä muut tarvittavat resurssit.

 

Jos organisaatiostasi ei löydy sopivaa henkilöä hoitamaan tietosuojavastaavan tehtäviä, voit ulkoistaa tietosuojavastaavan tehtävät asiantuntijoillemme. Asiantuntijoiltamme löytyy lainsäädännön vaatima pätevyys sekä tuntemus tietosuojalainsäädännöstä ja yleisestä tietosuoja-asetuksesta.

 

Opsec Oy on tuottanut tietohallinnon ja tietoturvan asiantuntijapalveluita jo yhdeksän vuoden ajan. Oman palvelutuotantomme yhteydessä hallinnoimme satoja omia ja asiakkaidemme rekistereitä päivittäin. Olemme toteuttaneet satoja tietosuojaan liittyviä projekteja Suomessa ja ulkomailla.

 

Tietosuojalainsäädäntö asettaa tiukkoja vaatimuksia henkilötietojen käsittelylle. Rekisteröidyn oikeudet ovat entistä laajemmat ja henkilötietoja käsittelevien organisaatioiden velvoitteet ovat lisääntyneet.  Jos organisaatiosi ei ole varma, onko tietosuojavastaava nimitettävä tai onko nimitetyllä tietosuojavastaavalla tarvittava pätevyys tehtävään, ota yhteyttä asiantuntijoihimme. Keskustellaan yhdessä organisaatiosi tietosuojavastaavan tehtävistä.

 

Käy myös lukemassa aiheeseen liittyvä blogikirjoitus: Tietosuojavastaavan tehtävät vaativat asiantuntemusta ja osaamista

 

Tietosuojan toteutuminen organisaatiossa -infografiikasta voit tarkistaa, onko organisaatiossasi huomioitu kaikki tietosuojaan liittyvät toiminnot ja dokumentit.

 

Tietosuojavastaava

  • Auttaa tietosuojalainsäädännön toteuttamisessa
  • Seuraa tietosuojasääntöjen noudattamista ja tuo esiin havaitsemiaan puutteita
  • Raportoi johdolle sekä antaa tietoja ja neuvoja henkilötietoja käsitteleville työntekijöille
  • Toteuttaa tietosuojan vaikutustenarviointia
  • Auttaa rekisteröityjä (työntekijöitä, kumppaneita ja asiakkaita) omien oikeuksien toteuttamisessa

Tietosuojavastaavan ulkoistamisen edut

  • Organisaation ei tarvitse varata omia resursseja tehtävän hoitamiseen
  • Tietosuojavastaavan tehtäviä hoitaa henkilö, joka on perehtynyt lainsäädäntöön
  • Tietosuoja toteutuu organisaatiossa lainsäädännön vaatimalla tavalla
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Tiedotteet ja blogiartikkelit

Panosta IT-toimintojen budjetointiin tänä syksynä

Yrityksissä ensi vuoden budjetointi alkaa olla ajankohtaista ja loppuvuoden suunnitelmiin kuuluu näin myös IT-budjettien tekeminen. Myös Opsec Oy:n asiantuntijoiden toimesta budjetoidaan tällä hetkellä asiakkaiden IT-toimintoja. Monissa yrityksissä IT on toiminnan kannalta erittäin merkittävässä roolissa, joten se näkyy myös budjetoinnissa. IT-toimintoihin kohdistuvat investoinnit ovat myös kasvamassa…

Office 365 -tunnusten kalastelu on lisääntynyt merkittävästi

Viestintävirasto varoittaa, että Office 365 -tunnusten kalastelu on tällä viikolla lisääntynyt merkittävästi, joten Kyberturvallisuuskeskus nosti varoituksen vakavuusluokan kriittiseksi (punainen). Kyberturvallisuuskeskus kehottaa kaikkia Office 365 -tuotteita käyttäviä yrityksiä suojautumaan kalasteluyrityksiltä. Julkaisimme vähän aikaa sitten vinkkejä siitä, kuinka yrityksen Office 365:n sähköpostilejä voi suojata. Käy lukemassa Viisi…

Älä anna tietoturvapoikkeaman yllättää

Tietoturvapoikkeamien hallinta on jäänyt valitettavan monilla organisaatioilla ns. mustaksi aukoksi. Tällaisissa tapauksissa tietoturvapoikkeamien hallintaprosessi ei ole organisaatiolle tuttu tai prosessin hyötyjä ei vielä ymmärretä. Usein tietoturvaan liittyviä hallintaprosesseja ja -ohjeistuksia kehitetään vasta silloin, kun jotain on ehtinyt jo sattua. Poikkeamien havainnointi on oleellinen osa tietoturvaa…