Opsec Oy:n IT-päällikkö -palvelu on kaikki yrityksen IT-toiminnot kattava ICT-palvelu.

IT-päällikkö

IT-päällikkö -palvelumme on kaikki IT-toiminnot kattava ICT-palvelu, jonka tehtävä on hoitaa kaikki yrityksesi IT-toiminnot hankinnoista ja suunnittelusta ylläpitoon saakka. Palvelun kautta järjestyy vaivattomasti myös laitehankinnat ja järkevät leasing-sopimukset.

IT-päällikkö -palvelumme kattaa kaikki yrityksen tietohallinto-, ylläpito- ja tukipalvelut. IT-päällikkö -asiakkaana yrityksessäsi ei tarvitse järjestää omia resursseja IT-toimintoihin vaan voitte keskittyä omaan ydinliiketoimintaanne. 

Palvelumme räätälöidään aina asiakkaiden toimialan ja liiketoiminnan tarpeiden mukaan.

Tietohallintopalvelut

Tähän palvelukokonaisuuteen kuuluu koko tietotekniikkaympäristön hallinta ja suunnittelu. Tyypillisesti hoidamme asiakkaan puolesta hankintasuunnittelun, leasing-sopimusten ylläpidon, ICT-palvelu- ja huoltosopimusten seurannan ja hallinnoinnin.

Ympäristön kehityssuunnitelma ja sen etenemisen raportointi sekä ennalta sovitut yhteistyöpalaverit varmistavat tiedonkulun meidän ja asiakkaan välillä. Yhteistyöpalaverien päätavoite on keskustella asiakkaan toiminnan tarpeista ja tuottaa asiakkaan liiketoiminnalle ICT:n ja digitaalisten palveluiden kautta tehokkaampia ratkaisuja.

Ylläpitopalvelut

Tämä palveluosio on käytännössä automatiikkaa ja järjestelmiä, joilla pienennetään ympäristön hallintaan ja päivittäiseen ylläpitoon liittyvää henkilötyökuormaa.

Pystymme automatisoinnin avulla valvomaan tietoteknistä ympäristöä, tuottamaan tietoa vikatilanteisiin johtavista kapasiteettiongelmista, rakentamaan varmistusratkaisuja ja tuottamaan mm. omaisuusrekistereitä asiakkaan tietoteknisestä omaisuudesta.

Automatiikkamme huolehtii ohjelmistojen ja käyttöjärjestelmien automaattisista päivityksistä. Järjestelmiin on myös mahdollisuus rakentaa automaattisia ohjelmoituja toimintojavikatilanteista palautumiseen. Näin pystytään karsimaan suurin osa järjestelmävikojen korjaamiseen kuluvista henkilötyötunneista.

Tukipalvelut

Asiakaspalvelumme käytössä on puhelinvaihdejärjestelmät ja tavoitettavuuteen liittyvät palvelut. Työnohjausjärjestelmäämme pääsee jokainen asiakkaamme seuraamaan reaaliaikaisesti oman ympäristönsä ylläpitoon liittyviä toimenpiteitä ja niiden etenemistä.

Kaikki työlaskutus perustuu meillä yksityiskohtaiseen raportointiin. Esimerkiksi Tietohallintopalvelun asiakkailla on mahdollisuus 5 minuutin tarkkuudella tapahtuvaan raportointiin ja laskutukseen. Meillä ei tarvitse maksaa vain siitä, että olemme olemassa.

Palvelujemme ensisijainen tavoite on palvella jokainen asiakas mahdollisimman tehokkaasti ja läpinäkyvästi alusta loppuun. Tietotekniikan ylläpitoon kuluu kuukausittain usein hyvin samanlainen määrä tunteja, joten asiakas voi ennakkoon varata omaan ympäristöönsä tavanomaisesti kuuluvan työmäärän ja hyötyä tästä työtuntihinnoittelussa.