Opsec Oy tarjoaa tietoturvapalveluita yrityksille

Opsec Oy:n tietoturvapalvelut

Tietoturva koostuu organisaation tietojen saatavuudesta, eheydestä ja luottamuksellisuudesta. Organisaation tietoihin kohdistuvat tietoturvahäiriöt aiheuttavat turhia ja isoja työmääriä, mainehaittoja ja kustannuksia. Uhkana on myös, että liiketoiminnan kannalta tärkeitä tietoja joutuu vääriin käsiin. Tietoturvahäiriöt ovat kaikenkokoisten yritysten vitsaus. Ja, koska yhä useammin yrityksen toiminta pohjautuu tietoon, sitä todennäköisemmin se kärsii myös tietoihin kohdistuvista häiriöistä tai joutuu tietomurtojen kohteeksi. Tietoturvallisuus on yrityksen liiketoiminnan ja ihmisten turvaamista.

Yrityksen tietoturva kuntoon

Asiantuntijamme selvittävät organisaatiosi tämän hetkisen tietoturvatilanteen ja tietoturvan kehityskohteet sekä tunnistavat IT-ympäristösi uhkatekijät ja haavoittuvuudet. Autamme yritystäsi myös tietoturvan johtamisessa, riskienhallinnassa ja tärkeiden tietojen suojaamisessa sekä ohjeistamme ja koulutamme yrityksesi henkilöstöä tietoturvalliseen työhön. Olemme oikea kumppani yrityksellesi oli kyse sitten hallinnollisen tai teknisen tietoturvan kehittämisestä. Palvelumme lähtee aina yrityksesi toimialan ja liiketoiminnan tarpeista.

Tietoturvapalveluitamme:

Löydämme toimintasi kannalta olennaiset tietoturvariskit ja autamme ottamaan ne haltuun

Huolellisesti suoritettu riskien tunnistaminen, niiden analysointi ja IT-ympäristön säännöllinen testaaminen ovat kivijalka tehokkaille ja oikein mitoitetuille tietoriskien hallintatoimille sekä luonnollinen osa IT-ympäristön laadunvalvontaa.

Neuvomme ja opastamme myös viranomaisten velvoitteiden ja standardien täyttämisessä.

Räätälöimme palvelut organisaation toimintaan sopivaksi

Katsomme tietoturvallisuutta aina infrastruktuurin ja koko ympäristön näkökulmasta. Menetelmien ytimessä ovat usein tekniset tietoturvatestaukset, mutta päämääränämme on aina tietoturvallisuuden kokonaiskuvan ja tilannekuvan tuottaminen johdon käyttöön sekä tietoturvallisuuden hallinnan kehittäminen.

Käytännön esimerkkejä palveluistamme

– Riskienhallinnan ja tietoturvallisuuden johtamis- ja asiantuntijapalvelut
– Yritysten tietoturvallisuuden suunnittelu fyysisestä turvallisuudesta tietojärjestelmiin asti
– Asiakkaan IT-ympäristöjen arviointi-, auditointi- ja testauspalvelut
– Auditointivalmistelut (KATAKRI, ISO27000-sarja, ISO31000)
– Järjestelmien tekniset skannaukset ja haavoittuvuusanalyysit sekä penetraatiotestaukset
– Digitaaliset suojaamissuunnitelmat
– Ohjeistus- ja koulutuspalvelut

“Etsimme silloin sopivaa kumppania kehittämään kanssamme yrityksen tietoturvaa ja päädyimme Opseciin. Tärkeintä kumppanin valinnassa oli alusta alkaen luottamuksellisen suhteen syntyminen ja vahva osaaminen.” – Jouni Halkosaari, Tuoretie Oy

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin