Tietoturvapalvelut

Yli puolessa kaikissa tietomurroista ja -vuodoista tilaisuus tekee varkaan: IT-järjestelmien haavoittuvuudet houkuttavat kokeilemaan, miten järjestelmiä voi vahingoittaa tai käyttää omaksi eduksi. Tietoturvauhat ovat kaikenkokoisten yritysten vitsaus. Mitä vahvemmin yrityksen toiminta pohjautuu tietoon, sitä todennäköisemmin se voi joutua tietomurron kohteeksi.

 

Tietomurrot aiheuttavat organisaatioille turhia ja isojakin kustannuksia. Kustannukset voivat syntyä esimerkiksi asiakkaiden menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksistä. Uhkana on myös, että  liiketoiminnan kannalta tärkeää tietoa joutuu vääriin käsiin.

Tietoturvapalvelut

 • Tietoturvatestaukset
 • Tietoturvaohjeistukset
 • Tietoturvakoulutukset

Palvelun edut

 • Selvitämme tämän hetkisen tietoturvatilanteen ja kehityskohteet
 • Tunnistamme IT-ympäristösi uhkatekijät ja haavoittuvuudet
 • Suojaamme sen, mikä on toimintasi kannalta oleellista
 • Räätälöimme tietoturvaohjeistuksen aina yrityksesi / kohteen mukaan
 • Koulutamme henkilöstösi toimimaan ohjeen mukaan
Opsec auttaa löytämään toimintasi kannalta olennaiset tietoturvariskit ja ottamaan ne haltuun.

Huolellisesti suoritettu riskien tunnistaminen, niiden analysointi ja IT-ympäristön säännöllinen testaaminen ovat kivijalka tehokkaille ja oikein mitoitetuille tietoriskien hallintatoimille sekä luonnollinen osa IT-ympäristön laadunvalvontaa.

 

Neuvomme ja opastamme myös viranomaisten velvoitteiden ja standardien täyttämisessä liittyen esimerkiksi maksukorttiliikenteeseen ja henkilötietorekistereihin.

 

Emme edusta laite- tai ohjelmistovalmistajia, vaan näkökulmamme perustuu prosessiin, jossa:

 

 1. Määritellään, mitä suojataan
 2. Tunnistetaan uhkatekijät
 3. Tunnistetaan haavoittuvuudet
 4. Määritetään kontrollit, joilla riskit hallitaan
Räätälöityjä palveluja

Katsomme tietoturvallisuuta aina infrastruktuurin ja koko ympäristön näkökulmasta ja vaikka menetelmämme ytimessä ovat mm. tekniset tietoturvatestaukset, on päämääränämme aina tietoturvallisuuden kokonaiskuvan ja tilannekuvan tuottaminen johdon käyttöön sekä tietoturvallisuuden hallinnan kehittäminen.

Käytännön esimerkkejä palveluistamme
 • Riskienhallinnan ja tietoturvallisuuden asiantuntijapalvelut
  • Yritysten tietoturvallisuuden suunnittelu fyysisestä turvallisuudesta tietojärjestelmiin asti
  • Asiakkaan IT-ympäristöjen arviointi-, auditointi- ja testauspalvelut
  • Auditointivalmistelut (KATAKRI, ISO27000-sarja, ISO31000)
 • Digitaaliset suojaamissuunnitelmat
 • Koulutuspalvelut
  • Tietoriskit ja tietoturvallisuus
 • Järjestelmien tekniset haavoittuvuusanalyysit ja penetraatiotestaukset
  • Analyysit
  • Tekniset skannaukset
  • Hakkerointi eli tunkeutumistestaus tilaajan järjestelmään
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!