Opsec Oy:n palvelut

Tietosuojatuki

Tietosuojatuki on tarkoitettu asiakkaille, jotka vastaavat itse tietosuojan koordinoinnista ja hallinnosta, mutta voivat tarvita joskus neuvoja, lausuntoja tai vain käsipareja yllättävien tilanteiden hoitamiseen tai työn tekemiseen. Tietosuojatukeen voidaan yhdistää myös neuvontapalvelu asiakkaan työntekijöille sähköpostilla tai puhelimitse. Tukipalvelu on erinomainen lisä myös organisaatioille, joissa yksi ihminen vastaa tietosuojatyön hallinnasta itsenäisesti. Uudet ideat, eri näkökulmat sekä mahdollisuus keskusteluun ja ideointiin muiden kanssa tekevät tietosuojatyöstä mielekkäämpää ja monimuotoisempaa.

Tietosuoja on laaja kenttä ja edellyttää usein niin lakiosaamista, teknistä asiantuntemusta, järjestelmäosaamista kuin HR-taitojakin – tämä on usein yhdelle ihmiselle melko haastava tehtävä. Tukemme pystyy tarjoamaan laajasti näkökulmia, sillä oman tukitiimimme lisäksi yrityksessämme on myös sertifioidut tietotekniikan ja tietoturvan asiantuntijat.

Tietosuojatyö ei ole aina ennakoitavissa. Järjestelmähankinnat, uudet toimittajat, yritysjärjestelyt tai vastaavat äkkinäisesti ilmenevät tilanteet voivat nostaa tietosuojatyön tarvetta välillä paljonkin. Tietosuojaan liittyvät poikkeamat ja loukkaukset tapahtuvat valitettavan usein myös silloin, kun töitä olisi jo muutenkin riittävästi. Tällöin on hyvä saada avuksi asiantuntijaorganisaatio, jossa on riittävä lakiosaaminen ja sertifioidut ihmiset avustamassa. Työn laajuudesta ja määrästä sovitaan aina tapauskohtaisesti, ja kaikki tekemämme työ raportoidaan aina kirjallisesti.

Laskutus perustuu vain tilattuihin ja tehtyihin työtunteihin, jolloin asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa kustannusten suunnitteluun oman budjettinsa puitteissa.