Väärinkäytökset ja rikosepäilyt yrityksissä

Jokainen yritys joutuu jossain kohtaa tilanteeseen, jossa sen omaisuutta tai tietoja on hävinnyt, oikeuksia loukattu tai yritykseen tai sen henkilöstöön kohdistuu odottamaton uhka. Ensimmäinen kysymys on usein, että mitä ihmettä me teemme? Seuraavaksi kysytään kuka sen tekee? Ja viimeistään sopan ollessa kuumimmillaan aletaan pohtimaan, että voimmeko me tehdä näin? Tietääkö turvallisuusalan ammattilainenkaan?

Myös ammatikseen turvallisuutta tekevät yritykset ovat etenkin viimeisen kysymyksen kanssa vaikealla alueella. Rikosten paljastaminen ja selvittäminen yrityksissä kuuluu lakiin yksityisistä turvallisuuspalveluista. Se on hyvin selkeä, kun puhutaan vartijoiden voimankäyttöoikeuksista tai kameran asennuksesta. Mutta se ei kerro mitään siitä, millaisia oikeuksia turvallisuusalan yrityksellä on puuttua yksityisyyteen, kun rikoksia paljastetaan tai selvitetään. Viranomainen kohauttaa tässä kohta olkapäitään ja toteaa, että “No, samat oikeudet kuin muilla.” Mutta mitä ne ovat?

Rikoksiin liittyvien tietojen käsittely on tietosuoja-asetuksessa kielletty. Kaikesta käsittelystä tulisi kertoa, mutta miten mitään voi tutkia, jos kaikki pitää olla avointa? Jotain poikkeuksia läpinäkyvyydestä sallitaan tietosuojalaissa, mutta milloin niitä voi käyttää ja mitä ovat niihin liittyvät huolehtimisvelvoitteet? Ja kuka niistä vastaa? Me vai asiakas? Millainen sopimus meillä tulee olla asiakkaan kanssa, kun käsittelemme henkilötietoja? Millaisia vastuunrajauksia tarvitaan? Mikä turvallisuusalan yrittäjän vastuu on alansa asiantuntijana? Mitä uskaltaa suositella, mitä ei ja mistä on sovittava?

Henkilötietojen käsittely tutkinnassa on yksityisyyteen kohdistuvaa voimakeinojen käyttöä

– Yksityisyyteen puuttuminen vertautuu tietyllä tavalla voimankäyttöoikeuksista päättämiseen. Vartijoilla ei itsellään ole lyhyen koulutuksen vuoksi osaamista päättää tästä, minkä vuoksi nämä kysymykset tulevat usein vastaavan hoitajan pöydälle, kertoo Mika Lindberg. Mika on toiminut vastaavana hoitajana 12 vuotta yksityisellä turvallisuusalalla.
– Eivät nämä asiat kuulu myöskään turvallisuusalan erikoisammattitutkintoon, Mika jatkaa. Sen ja erityisesti muuttuneen tietosuojalainsäädännön vuoksi turvallisuusalan yritykset tarvitsevat muutakin tukea.

Ilmiantajien suojeluun liittyvän lain (whistleblowing) tullessa voimaan, monet pohtivat millä näitä ilmiantoja käsitellään. Mutta onko kukaan vielä huomannut, että yksikään järjestelmä ei tutki näitä ilmiantoja? Koska taustalla on usein epäeettinen tai jopa lainvastainen toiminta, joudutaan taas edellisten kysymysten äärelle. Voimankäyttöoikeudet ovat usein merkityksettömiä, mutta tietyllä tavalla oikeuksista on silti kyse.

– Epäillyn rikoksen tai väärinkäytöksen uhrin oikeudet on otettava huomioon, mutta niin myös tekijän, muistuttaa Jari Ala-Varvi.
– Oikeudet eivät ole usein selvästi vertailukelpoisia, mutta ne ovat silti olemassa. Ja vaikka uhrina olisi yritys, on myös yrittäjällä oikeus elinkeinotoiminnan harjoittamiseen ja sen suojaamiseen. Ja kun tutkinnassa mennään henkilötietojen käsittelyn alueelle, on helppo ymmärtää, miksi Euroopan tietosuojaneuvosto on nähnyt tarpeelliseksi tietosuojavastaavan nimittämisen turvallisuusalan yrityksissä, Jari jatkaa.

Toivottu koulutus tulossa

Jari on toiminut tietosuojavastaavana yksityisellä turvallisuusalalla nyt viisi vuotta. Epäselviä asioita tulee vastaan päivittäin ja niistä on kertynyt jo yhden turvallisuusjohtamisen gradun verran tutkimustakin. Jari on myös Suomen yksityisetsivä- ja lakitoimistoliiton hallituksen jäsen ja mukana toimialan osaamisen kehittämisessä. Opsec järjestää koulutuksen yhteistyössä Suomen yksityisetsivä- ja lakitoimistoliiton kanssa marraskuun 11. päivä, jossa käsitellään sitä lainsäädäntöä, joka kaikessa rikos- ja väärinkäytöstutkinnassa tulee huomioida ja käydään läpi turvallisuusalan yritysten ja asiakkaiden keskinäisiä vastuita ja velvoitteita käytännön tasolla.

Koulutus on suunnattu turvallisuusalan ammattilaisille, mutta sopii myös yritysten sisäisessä tarkastuksessa tai turvallisuusvalvonnassa työskenteleville. Ilmoittautuminen koulutukseen on auki ja lisätietoja saat alla olevasta linkistä.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen koulutukseen https://www.opsec.fi/fi/koulutus-yksityinen-tutkinta/