Tietosuoja-asiantuntijamme Minna Willman innostuu tietosuojatyön ihmisoikeusnäkökulmasta

Joukkueemme sai syyskuussa uuden vahvistuksen, kun Minna Willman aloitti tietosuoja-asiantuntijan pestissä. Willmanilla löytyy vankkaa kokemusta tietosuojasta erityisesti julkiselta puolelta, sillä hän on työskennellyt aikaisemmin muun muassa hyvinvointialueen tietosuojalakimiehenä. ”Sote-puolelta on siis vahvasti osaamista, mutta olen työskennellyt myös tuomioistuimessa ja esittelijänä. Paljon tullut tehtyä töitä arkaluonteisten tietojen parissa, joten tietosuoja-asiat ovat olleet vahvasti sidoksissa myös aikaisempiin tehtäviini”, Willman täydentää.

Lapin yliopistosta oikeustieteiden maisteriksi vuonna 2018 valmistunut Willman koki kuitenkin, että haluaisi perehtyä tietosuoja-alaan yhä syvemmin. Opsecin hakuilmoituksen tullessa vastaan Willman näki oivallisen tilaisuuden päästä toteuttamaan toivettaan: ”Opsecilla tehdään monipuolisesti tietosuojaratkaisuja asiakkaille ja hyvin erilaisille aloille. Halusin päästä testaamaan omaa osaamistani myös laajemmalla asiakaskentällä.” Opsec oli yrityksenä tullut tutuksi jo aikaisemmin, kun Willman osallistui tietosuojavastaavamme Jari Ala-Varvin pitämään koulutukseen: ”Opsec jäi siitä vahvasti mieleen, ja haastattelun yhteydessä mielikuva avoimesta ja mukavasta työyhteisöstä vain vahvistui, joten ei tarvinnut pitkään pohdiskella, haluaisinko olla osa tätä porukkaa.”

Tietosuojavaikutusten arviointi osaamisen keskiössä

Erityisesti tietosuojan arvioinnin vaikutukset ja tietoturvapoikkeamat ovat olleet vahvasti mukana Willmanin työelämässä. ”Koen, että ydinosaamistani on nimenomaan tietosuojavaikutusten arviointi sekä se, miten rakennetaan yritysten tietosuoja niin, että siihen liittyvät prosessit ovat kunnossa. Tavoitteenani on saada tietosuoja luonnolliseksi osaksi yrityksen liiketoimintaa”, täydentää Willman ja jatkaa: ”Erityisesti minua kiinnostaa se, miten tietosuojakokonaisuus rakennetaan sellaiseksi, että tietosuoja osataan ottaa huomioon pienissäkin yksityiskohdissa asioissa organisaation sisällä.”

Näiden teemojen parissa työskentelyä Willman odottaa myös uudessa positiossaan. ”Odotan jo innolla, että pääsen räätälöityjen ratkaisujen kimppuun ja pohtimaan asiakkaiden kanssa yhdessä heille aidosti sopivimpia kokonaisuuksia. Räätälöinti on asia, mitä julkisella puolella ei liiaksi päässyt tekemään ja täällä olen päässyt heti tositoimiin, mikä on mielestäni erittäin positiivinen asia,” iloitsee Willman.

Tietosuoja-asiantuntijan työ on vakuuttanut monitahoisuudellaan. ”Työssä on kaksi aspektia. Toisaalta tehdään palon itsenäistä työtä muun muassa tiedonhaun, kirjoitustyön ja asiakirjojen laadinnan parissa, mutta välillä tehdään tiivistä työtä asiakkaiden kanssa ja mukaan tulee sitä myötä sosiaalinenkin aspekti”, selittää Willman. Myös tiimin osaamisen ja taustojen monipuolisuus on ilahduttanut: ”Täällä ei tarvitse säpsähtää, vaikka työpöydälle tulisi projekteja itselle vielä hieman tuntemattomammalta alalta. Talossa on niin monipuolista osaamista, että voin olla varma, että asia kyllä selkeytyy työkaverille kilauttamalla.”

Alan jatkuva kehitys pitää mielenkiintoa yllä

Tietosuojassa Willmania kiinnostaa niiden ihmisoikeudellinen näkökulma: ”Nyky-yhteiskunnassa tieto on vaikuttamisen ja vallan väline, joten on tärkeää, että ihmisellä on oikeus määritellä, mitä tietoa jaat itsestäsi. Siksi koen tietosuoja-asiat erittäin tärkeiksi meidän jokaisen elämässä.” Myös asioiden jatkuva kehittyminen on saanut hänet yhä vahvemmin kiintymään aiheeseen. ”Sääntelykenttä on jatkuvassa muutoksessa, mikä pitää meidät juristit myös koko ajan hieman varpaillaan. Tässä ei ainakaan pääse tylsistymään, vaan töitä ja kehityskohteita riittää jatkuvasti.”

Tietosuoja voi vaikuttaa aluksi isolta kokonaisuudelta, jota on vaikea hahmottaa. Joissain yrityksissä se saatetaan nähdä jopa hieman haasteellisena asiana. ”Olen iloinen, että tässä työssä pääsee auttamaan ihmisiä, jotka tarvitsevat apukäsiä tietosuoja-asioiden kanssa. Samalla pystymme todentamaan, että tietosuoja ei ole yrityksen kehityksen este, vaan itse asiassa oikein rakennettuna ja toteutettuna myös kilpailuvaltti sekä kehityksen mahdollistaja. Se tekee työstä vielä merkityksellisempää”, summaa Willman.

Opsec toivottaa Minnan lämpimästi tervetulleeksi tiimiin! Jos tietosuoja-asioiden räätälöinti teidän yrityksenne tarpeisiin kiinnostaa, Minna ja muu tiimi on valmiina auttamaan. Voit ottaa sinua askarruttavissa kysymyksissä yhteyttä suoraan tiimiimme.