Opsec Oy:stä Kyberalan jäsenyritys

Opsec on liittynyt Kyberala ry:n jäsenyritykseksi ja on näin yhä vahvemmin mukana rakentamassa turvallista digitaalista Suomea. Kyberala ry on kyber- ja tietoturvallisuusalan organisaatioiden edunvalvoja ja verkostoitumisalusta.

Vuonna 2012 perustetun Kyberturvallisuusteollisuuden kotimaisen klusterin tavoitteena on edistää laajasti ja tavoitteellisesti Suomen ja EU:n tietoturvallisuutta sekä julkisen hallinnon, yritysten ja yhteiskunnan kyberturvallisuutta. Lisäksi tarkoituksena on parantaa tietoturva-alan tietoisuutta ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä sekä parantaa yleistä tietoturvailmapiiriä – ja tietenkin parantaa Suomen valmiutta reagoida kyberuhkiin.

”Kyberala ry:n arvomaailma ja tavoitteet sopivat todella hyvin yhteen meidän omiemme kanssa, joten liittyminen mukaan tuli luonnostaan. Haluamme olla mukana rakentamassa turvallista digitaalista Suomea ja tämän ohjenuoran mukaan olemme toimineet jo aikaisemminkin”, Opsec Oy:n toimitusjohtaja Mika Lindberg avaa taustoja.

 

Opsecilla laaja-alaista ymmärrystä asiakaskentästä

Opsec on nyt osa noin 100 jäsenorganisaation joukkoa, joka koostuu kansallisesti merkittävistä tieto- ja kyberturvatuotteita ja -palveluita tarjoavista yrityksistä sekä organisaatioista. Kyberala ry toimii Teknologiateollisuuden toimialayhdistyksenä.

”Me Opsecilla ymmärrämme hyvin laaja-alaisen asiakaskenttämme kyvykkyyttä ja haasteita kyberturvallisuuteen ja kilpailukykyyn liittyen. Tunnemme niin pienten yritysten kuin isojen, kansainvälisestikin toimivien organisaatioiden tietoturvatarpeet. Muun muassa tästä syystä koimme, että kyllähän meidän paikkamme on ehdottomasti tämänkaltaisessa yhteisössä”, toteaa Lindberg.

Kyberala ry:n yhtenä merkittävänä teemana on yhteiskuntavastuu – klusteri pyrkii kehittämään yhteiskunnallisesti ymmärrystä tietoturvasta muun muassa koulutuksen ja tutkimusten kautta. Nämä ovat teemoja, joiden puolesta Opsec on pyrkinyt puhumaan jo pitkään. Erityisen tärkeäksi koetaan uusien tekijöiden kouluttaminen ja jatkuvan, monimuotoisen koulutuksen kehittäminen. ”Yhtymäkohtia löytyy toimintaperiaatteista siis paljon, joten jäseneksi liittyminen oli oikeastaan vain ajan kysymys. Hienoa olla mukana, verkostoitua ja keskustella muiden alan toimijoiden kanssa sekä sparrailla toimialan muutoksista”, Lindberg summaa jäsenyyden hyötyjä.