Opsec Oy:n palvelut

Yritysten mahdollista saada valtion tukea tietoturvan kehittämiseen – tarjoamme apua tietoturvasetelin hakuprosessiin ja hyödyntämismahdollisuuksiin

Valtioneuvosto antoi lokakuussa 2022 asetuksen tietoturvan kehittämisen määräaikaisesta tuesta. Niin kutsuttu tietoturvaseteli tulee voimaan jo 1.12.2022. Tietoturvaseteleiden tarkoitus on tarjota yrityksille mahdollisuus kehittää tietoturvaosaamistaan ja parantaa käytössä olevien järjestelmien tietoturvaa. Samalla asetuksen myötä parannetaan koko yhteiskunnan valmiutta kyberturvallisuusuhilta suojautumiseen. 

Tietoturvaseteli on suunnattu yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen yrityksille. Seteleitä on kahta eri suuruusluokkaa: 15 000 euroa ja 100 000 euroa. Pienempää seteliä voidaan hyödyntää pienissä ja keskisuurissa yrityksissä esimerkiksi tietojärjestelmien tarkastus- ja arviointityöhön, tietoturvan parantamiseksi tehtävään hankintaan tai henkilökunnan tietoturvaosaamisen kouluttamiseen ja osaamisen kehittämiseen. Pienempään seteliin ei liity omavastuuosuutta. 

Suurempi tietoturvaseteli soveltuu muun muassa uhkamallinnuksiin ja hyökkäyksenestotestauksiin sekä näiden perusteella tarvittaviin välittömiin toimiin, jotta tietoturva pystyttäisiin takaamaan. Suuremmalla tietoturvasetelillä yritykset voivat kattaa 70 prosenttia projektin kustannuksista, jolloin omavastuuosuudeksi jää 30 prosenttia. 

Tietoturvan kehittämisen tukea haetaan Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskukselta kertaluontoisesti. Tietoturvasetelin voi saada 1.12.2022–31.12.2024 välisenä aikana tehtyihin toimenpiteisiin. Tähän on varattu 6 miljoonan euron määräraha, joten tietoturvaseteleitä voidaan myöntää niin kauan kuin määrärahaa riittää.

Opsec tukena tietoturvasetelin hyödyntämisessä 

Opsec Oy on tukena hakemassa tietoturvaseteliä, pohtimassa sen käyttömahdollisuuksia ja toteuttamassa setelin mahdollistamia toimenpiteitä. Projekti aloitetaan kartoituksella ja pohtimalla yhdessä, mitkä setelin käyttötarkoitukset olisivat yrityksellenne tässä kohtaa kaikista oleellisimpia. Keskustelun pohjalta laaditaan hakemus Kyberturvallisuuskeskukselle, ja suunnitellut toimet voidaan aloittaa hakemuksen jättämisen jälkeen. Toimenpiteet tulee tehdä 31.12.2024 mennessä. 

Suunnittelemme kokonaisuuksia hakemuksiin liittyen jo nyt, ennen varsinaista hakupäivämäärää. 

Esimerkkejä palveluistamme, joihin tietoturvaseteliä voidaan hyödyntää: 

  • Tietoturva-arvioinnit ja –auditoinnit
  • Tietoturvatestaukset 
  • Tietoturvan hallintajärjestelmän kehittäminen 
  • Tietoturvakoulutusten suunnittelu ja toteutus 

Nyt on siis erinomainen mahdollisuus kehittää yrityksesi tietoturva-asioita seuraavalle tasolle valtion tukemana. Ota rohkeasti meihin yhteyttä, niin suunnitellaan teille sopivin kokonaisuus tietoturvasetelin hyödyntämiselle!