Tietosuoja-asiantuntijamme Niku Hinkka on suorittanut CIPP/E-sertifioinnin

Tietosuoja-asiantuntijamme Niku Hinkka on suorittanut Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E) -sertifioinnin, jota pidetään yhtenä alan tärkeimmistä tunnustuksista. CIPP on kansainvälisen tietosuoja-ammattilaisten järjestön IAPP:n sertifiointiohjelma, joka on tarkoitettu tietosuojan ammattilaisille ympäri maailman.

– Tietosuoja on melko uusi ja jopa kuukausittain muuttuva oikeudenala. Se vaatii sellaista syvällistä osaamista, jota ei saa YouTubesta tai edes yliopiston lehtereiltä. Sertifikaatit ovatkin tulevaisuuden tapa tunnustaa osaamistaan tutkintojärjestelmän rinnalla. Niiden luonteeseen kuuluukin vaatimus ylläpidettävästä jatkokouluttautumisesta, jotta osaaminen pysyy ajan tasalla. Lähdin suorittamaan tätä sertifikaattia, sillä jatkuva kehittyminen on minulle tärkeää ja haluan aina pyrkiä olemaan alalla parhaiden joukossa, mitä ikinä sitten teenkään, Niku kertoo.

Sertifikaatti kertoo, että suorittaja osaa yhdistää teknistä ja juridista osaamista käytäntöön. – Tämä vaati paljon asioiden ulkoa opettelua ja tietosuojatyön käytännönongelmiin perehtymistä eri sektoreilla. Jatkossa asiakkaille tehtävä työ nopeutuu alentaen luonnollisesti asiakkaalle kertyviä kustannuksia. Tällä alalla jonkun tunnin työ voi hyvinkin viedä toiselta kaksi, Niku täydentää.

Sertifikaatit ovat konkreettisia mittareita asiantuntijatyölle

Ostettaessa konsulttityötä, suurimpia haasteita on varmistua konsultin osaamisesta ja moraalisesta selkärangasta. Sertifiointi on konkreettinen keino varmistua ostettavan palvelun laadusta ja se esimerkiksi mahdollistaa osallistumisen korkeatasoista asiantuntijuutta vaativiin kilpailutuksiin.

– Opsec on tehnyt tietuosuojakonsultointia jo vuosia ennen kuin siitä tuli GDPR:n myötä valtavirtaa. GDPR:n myötä nousi paljon uusia tietosuojayrityksiä, joiden osaamistaso saattaa vaihdella hyvinkin paljon. Kun konsultit ja konsultointiyritys ovat tehneet johdonmukaisesti korkeatasoista työtä, niin sitä tavataan tehdä kyllä jatkossakin. Tällaiset sertifikaatit vain vahvistavat tätä asiaa, Niku toteaa.

CIPP/E-sertifikaatti on työmäärältään melko pitkä prosessi, mikä osaltaan kertoo myös sen painoarvosta alalla. Perinteiseen tyyliin suoritettuna kokopäivätyön ohella rauhalliseen tahtiin tämä saattaisi olla useamman kuukauden projekti, mutta Niku oli päättänyt saada sertifikaatin nopeasti suoritettua.

– Valitsin strategian, jossa rutistin homman pakettiin neljässä viikossa. Työnantaja, työkaverit ja kotijoukot tukivat tässä kyllä paljon. Rehellisesti sanoen eniten vaikutti se, että oma esihenkilöni sanoi minun pystyvän läpäisemään kokeen. Oli hienoa huomata, kuinka Opsecilla kannustetaan oman asiantuntijuuden kehittämiseen, Niku summaa.