Tietosuojaketju vahvistaa ja laajentaa Opsec Oy:n IT-joukkueen osaamista

Tietosuojaketju vahvistaa ja laajentaa Opsec Oy:n IT-joukkueen osaamista

IT-joukkueemme on vahvistunut kahdella pelaajalla, kun Emilia Rantala ja Sofia Kallio liittyivät joukkueeseemme. Jatkossa IT-joukkueestamme löytyy kokonainen tietosuojaketju, joka laajentaa entisestään tietosuojapalveluidemme tarjontaa. Uusien pelaajien toimesta tietosuojavastaava Jari Ala-Varvi saa rinnalleen lisävoimaa ja voimme jatkossa reagoida yhä nopeammin asiakkaidemme tietosuojaan liittyviin kehitystoimenpiteisiin ja palvelupyyntöihin. Emilia Rantala ja Sofia Kallio tuovat joukkueeseemme myös lisää resursseja IT-hankintoihin liittyvien sopimusten tekemiseen ja juridisten kysymysten käsittelyyn.

Tietosuojan ja tietoturvallisuuden merkitys kasvaa

Digitalisoituvassa maailmassa tietosuojan ja tietoturvallisuuden kehittäminen on noussut erittäin merkittäväksi tekijäksi, joten vastataksemme asiakkaidemme tarpeisiin vahvistimme heille tarjottavia tietosuojaresursseja ja mahdollisuuksia juridisten palvelujen saamiseen. Opsec Oy:llä on tuotettu tietosuojapalveluita pitkäjänteisesti ja ammattitaitoisesti tietosuojavastaava Jari Ala-Varvin ja muiden asiantuntijoidemme toimesta ja nyt päätimme panostaa tähän jatkossa yhä laajemmalla rintamalla.

Yrityksissä ja organisaatioissa tarvitaan yhä laajemmin tietosuojan, tietoturvan ja tietohallinnon johtamista ja asiantuntijuutta sekä koko tämän kokonaisuuden hallintaa. Tietosuoja ja tietoturvallisuus ovat myös yrityksissä ja organisaatioissa muutakin kuin IT-ympäristöihin liittyviä toimia, joten niitä tulee käsitellä myös laajemmin kuin pelkästään yhtenä osana tietohallintoa. Tähän asiaan vastaamme jatkossa tietosuojaketjumme toimesta, jonka tekemistä tukee ja täydentää edelleen koko muu IT-joukkueemme osaaminen. Toisaalta taas uusi tietosuojaketjumme tukee yhä vahvemmin myös kaikkea muuta IT-ympäristöihin liittyvää tekemistämme. Uusien joukkueemme jäsenten ansiosta voimme tarjota jatkossakin asiakkaillemme ja heidän sidosryhmilleen tehokasta, toimivaa ja turvallista sekä lainsäädännön mukaista tietojen käsittelyä.

Opsec Oy:n tietosuojaketju

Tietosuojaketjumme toimii jatkossa yhä vahvemmin asiakkaidemme apuna ja tukena niin tietosuojaan liittyvien projektien kuin jatkuvien palveluiden osalta. Lisäksi ketjultamme löytyy vahvaa juridista osaamista eri osa-alueilta. Tietosuojaketjuumme voi ottaa yhteyttä mm. näihin osa-alueisiin liittyvissä asioissa:

  • Tietosuojaan ja tietosuojalainsäädäntöön liittyvät tehtävät
  • Sopimuksiin liittyvät tehtävät
  • Teknologiajuridiikkaan liittyvät tehtävät
  • Tiedonhallintalakiin liittyvät tehtävät
  • Digipalvelulakiin liittyvät tehtävät


Sofia Kallio, tietosuoja-asiantuntija, IT-joukkueen pelaaja #17
Sofialla on kokemusta erilaisista juridiikan tehtävistä, kuten sopimuksiin, tietosuojalainsäädäntöön ja teknologiajuridiikkaan sekä markkinointioikeuteen liittyvistä tehtävistä. Sofia on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri ja tuo näin IT-joukkueeseen lisää juridista osaamista ja mahdollisuuksia tarttua erilaisiin oikeudellisiin kysymyksiin, erityisesti tietosuojaan ja sopimuksiin liittyen. Sofialta löytyy kokemusta eri alojen yrityksistä ja on myös työskennellyt julkisella sektorilla EU:ssa.

Emilia Rantala, tietosuoja-asiantuntija, IT-joukkueen pelaaja #24
Emilialla on kokemusta erilaisista työelämän tietosuojaan liittyvistä tehtävistä sekä yrityksiin ja henkilöihin liittyvien taustaselvitysten tekemisestä. Lisäksi häneltä löytyy kokemusta Forensic-palveluihin liittyvistä tehtävistä, joihin on sisältynyt mm. organisaatioiden taloudellisten väärinkäytösten, toimintataparikkomusten ja muun epäeettisen toiminnan selvittämistehtäviä sekä rikosten ennalta ehkäisemiseen liittyviä tehtäviä. Hän on ollut myös mukana whistleblowing -kanavien käyttöönottoon liittyvien ohjeistusten kanssa ja perehtynyt immateriaalioikeuksiin. Emilia on valmistumassa oikeustieteen maisteriksi ja tuo näin IT-joukkueeseen lisää lainopillista näkökulmaa.

Jari Ala-Varvi, CIPP/E, tietosuojavastaava, IT-joukkueen pelaaja #679.
Jarilla on kokemusta tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvissä tehtävissä yli 20 vuotta ja hän on mukana sekä kansallisissa että kansainvälisissä tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisuuteen tähtäävissä projekteissa ja on suorittanut arvostetun CIPP/E-sertifioinnin. Jari kuuluu myös SFS:n standardisointiryhmään, joka osallistuu tietoturvatekniikoiden standardisoinnin kehitykseen Suomessa ja Euroopassa sekä valtionhallinnon VAHTI-toiminnan Tietosuojan kehittäminen -työryhmään. Toimii tietosuojavastaavana ja asiantuntijana tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvissä projekteissa ja palveluissa. Lisäksi hän toimii tietosuoja- ja tietoturvakouluttajana ja konsultoi yrityksiä tietosuojaan ja tietoturvallisuuteen liittyvissä haasteissa.


Kaikki yhteystiedot löydät täältä.