Tietoturvahäiriö usein yllättää, mutta tietoturva yllätti minut

Yrityksen tietoturvaan kohdistuva uhka tai häiriö usein yllättää, koska tilanteeseen ei ole varauduttu. Tietoturvahäiriö saattaa johtaa tiedon, rahan tai maineen menettämiseen ja pahimmassa tapauksessa se voi olla raju isku koko liiketoiminnalle. Joskus tietoturvahäiriöt uhkaavat myös asiakkaita tai koko yhteiskuntaa. Ei ihme, jos tällainen tilanne yllättää.

Minut tietoturva yllätti monipuolisuudellaan. Tulin Opsec Oy:lle töihin toukokuussa ja kesän aikana minulle konkretisoitui, mitä kaikkea yrityksemme asiakkaille tuottamat tietoturvapalvelut sisältävät. Toisin sanoen olen saanut käsityksen siitä, mistä kaikesta pk-yrityksen tietoturvallinen liiketoiminta koostuu.

Tietoturvajohtamisen on oltava jatkuvaa ja hallittua

Yrityksen on suojauduttava tietoturvahäiriöiden aiheuttamilta yllätyksiltä, mutta yrityksellä on myös oltava suunnitelmat yllätysten varalle.

Kesän aikana olen oppinut, että yrityksen tietoturva koostuu mm. ohjelmistoista, laitteista, tilaturvallisuudesta, osaamisesta, ohjeista, tietosuojasta, testauksista, haavoittuvuuksista, selvityksistä, riskienhallinnasta, dokumenteista, vastuista ja johtamisesta. Tietoturvahäiriön ilmaannuttua on myös oltava valmiit suunnitelmat siitä, miten vahingot saadaan minimoitua ja liiketoiminta palautettua ennalleen. Lisäksi tietoturvan johtamisessa on otettava huomioon lainsäädännön tuomat velvoitteet.

Yllä olevassa kappaleessa ei ole vielä kaikkia tietoturvan osa-alueita, mutta olen oppinut ihan valtavan määrän asioista, joiden tehtävä on suojata liiketoiminnan kannalta tärkeitä tietoja sekä vähentää liiketoiminnan jatkuvuuteen tai palvelujen saatavuuteen liittyviä ongelmia.

Tietoturvasta huolehtimisen tuleekin olla hallittua ja jatkuvaa, sillä pysähtyminen johtaa nopeasti riskien ja haavoittuvuuksien lisääntymiseen.

Tietoturvan rooli yritysten liiketoiminnassa kasvaa

Uutiset tietoturvaan kohdistuvista ongelmista ovat lisääntyneet, koska tietoturvaan kohdistuvat uhat ja häiriöt ovat lisääntyneet. Lisäksi tietotyön mahdollistavat laitteet, järjestelmät ja tilat sekä niitä käyttävien ihmisten määrät ovat lisääntyneet. Monilla aloilla tietoturvaan panostaminen on koko liiketoiminnan edellytys tai tärkeä kilpailuetu.

Meidän tehtävä Opsec Oy:llä on vähentää asiakkaiden kohtaamia yllätyksiä, joten ota yhteyttä minuun tai tietoturva-asiantuntijoihimme. Olemme vain yhteydenottolomakkeen, sähköpostiviestin tai puhelinsoiton päässä.

Annukka Talvitie
IT-joukkueen pelaaja #10
Opsec Oy:n markkinoinnin ja viestinnän tekijä