Tietoturva, Opsec Oy

Tietoturvapoikkeamien hallintamalli

Tietoturvapoikkeamien hallintamalli auttaa organisaatiotasi määrittelemään tietoturvahäiriöiden hallintaprosessin. 

Tietoturvapoikkeamien hallintamalli helpottaa organisaation viestintäverkkoihin ja tietojärjestelmiin kohdistuvien riskien hallintaa sekä määrittelee tietoturvahäiriöiden käsittelyprosessin. Tietoturvapoikkeamien hallintamalli on läpileikkaus tietoturvatapahtumien käsittelystä ja se räätälöidään aina asiakaskohtaiseksi. 

Hallintamallimme huomioi sekä NIS-direktiivin että GDPR:n vaatimukset.

Tietoturvapoikkeamien hallintamalliprosessiin kuuluu

  • Tietoturvahäiriöiden havainnointi
  • Tietoturvahäiriöiden arviointi
  • Tietoturva- ja henkilötietoloukkausten ilmoitusvelvollisuusprosessien määrittely (NIS-direktiivi ja GDPR)
  • Tietoturvahäiriöiden käsittelyprosessien määrittely

Palvelun edut

  • Helpottaa tietoturvariskien hallintaa
  • Määrittelee tietoturvatapahtumien käsittelyprosessit
  • Auttaa vastaamaan lainsäädännön ja viranomaisten vaatimuksiin