Tietosuojakoulutus

Tietosuojalla viitataan luonnollisten henkilöiden henkilötietojen suojaan ja yksityisyyden oikeuteen. Tietosuojan tarkoituksena on varmistaa yksilön perusoikeuksien säilyminen tietojen käsittelyn koko elinkaaren ajan.

 

25.5.2016 voimaan tullut EU-tietosuoja-asetus (EU 2016/679) asettaa aikaisempaa tiukempia vaatimuksia henkilötietojen käsittelylle. Rekisteröidyn oikeudet ovat laajemmat kuin nykylainsäädännössä, samoin kuin velvoitteet henkilötietoja käsitteleville organisaatioille ovat laajemmat. Myös sanktiot rikkomuksista ovat kovemmat kuin ennen.

 

Tietosuoja-asetus koskee jollain tavalla käytännössä jokaista EU-alueella toimivaa yritystä, yhteisöä tai mitä tahansa organisaatiota.

 

Opsec Oy on tuottanut tietohallinnon ja riskienhallinnan asiantuntijapalveluita jo kahdeksan vuoden ajan. Oman palvelutuotantomme yhteydessä hallinnoimme satoja omia ja asiakkaidemme rekistereitä päivittäin.

 

Tarjoamme myös tietosuojan koulutuspalveluita organisaatioille. Valmiit peruskoulutusopaketit on esitelty alla. Muista koulutuspalveluista kannattaa kysyä tarjous!

Tietosuoja-asetuksen perusteet

Koulutus on perustietopaketti tietosuoja-asetuksen tärkeimmistä perusvaatimuksista ja velvoitteista. Sopii esimerkiksi organisaation avainhenkilöstölle ja henkilötietojen käsittelijöille valmistautumisvaiheessa.

Koulutuksen hinta: 390,00€

Perustietopaketti henkilötietojen käsittelijöille

Koulutuksessa käydään läpi asetusvelvoitteet henkilötietojen käsittelyä tekevän henkilöstön näkökulmasta. Sopii henkilöstöhallintoon, myynnille ja markkinoinnille sekä kaikille, jotka joutuvat työssään käsittelemään henkilötietoja päivittäin.

Koulutuksen hinta: 590,00€

Perustietopaketti organisaation johdolle

Koulutuksessa käydään läpi ne prosessit ja mekanismit, joita organisaatiolla on oltava valmiina asetuksen velvoitteisiin varautumisessa. Sopii johdolle, avainhenkilöille ja tietosuojasta vastaaville.

Koulutuksen hinta: 590,00€

Tiedotteet ja blogiartikkelit

Opsec sosiaalisessa mediassa

[ff id=”1″]