Tietosuojakoulutus

Tietosuojalla viitataan luonnollisten henkilöiden henkilötietojen suojaan ja yksityisyyden oikeuteen. Tietosuojan tarkoituksena on varmistaa yksilön perusoikeuksien säilyminen tietojen käsittelyn koko elinkaaren ajan.

 

EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679) asettaa tiukkoja vaatimuksia henkilötietojen käsittelylle. Rekisteröidyn oikeudet ovat entistä laajemmat ja henkilötietoja käsittelevien organisaatioiden velvoitteet ovat lisääntyneet. Tietosuoja-asetus koskee käytännössä jokaista EU-alueella toimivaa yritystä, yhteisöä tai mitä tahansa organisaatiota.

 

Puutteellinen tietosuoja on erittäin iso riski yrityksen tai organisaation maineelle. Myös viranomaisten asettamat sanktiot tietosuojarikkomuksista ovat entistä kovemmat.

 

Opsec Oy on tuottanut tietohallinnon ja riskienhallinnan asiantuntijapalveluita jo yhdeksän vuoden ajan. Oman palvelutuotantomme yhteydessä hallinnoimme satoja omia ja asiakkaidemme rekistereitä päivittäin.

 

Tarjoamme tietosuojan koulutuspalveluita organisaatioille. Valmiit peruskoulutusopaketit on esitelty alla.

Tietosuoja-asetuksen perusteet

Koulutus on perustietopaketti tietosuoja-asetuksen tärkeimmistä perusvaatimuksista ja velvoitteista. Sopii esimerkiksi organisaation avainhenkilöstölle ja henkilötietojen käsittelijöille valmistautumisvaiheessa.

Koulutuksen hinta: 390,00€

Perustietopaketti henkilötietojen käsittelijöille

Koulutuksessa käydään läpi asetusvelvoitteet henkilötietojen käsittelyä tekevän henkilöstön näkökulmasta. Sopii henkilöstöhallintoon, myynnille ja markkinoinnille sekä kaikille, jotka joutuvat työssään käsittelemään henkilötietoja päivittäin.

Koulutuksen hinta: 590,00€

Perustietopaketti organisaation johdolle

Koulutuksessa käydään läpi ne prosessit ja mekanismit, joita organisaatiolla on oltava valmiina asetuksen velvoitteisiin varautumisessa. Sopii johdolle, avainhenkilöille ja tietosuojasta vastaaville.

Koulutuksen hinta: 590,00€

Tiedotteet ja blogiartikkelit

European Cyber Security Month – testaa oma tietoturvaosaamisesi

Lokakuussa vietetään joka vuotista Euroopan kyberturvallisuuskuukautta. Kampanjan tavoitteena on lisätä tietoisuutta verkkorikollisuuden uhkista sekä edistää kansalaisten ja organisaatioiden verkkoturvallisuutta. Lisätietoja European Cyber Security Month -kampanjasta löydät täältä. Käy testaamassa oma tietoturvaosaamisesi…

Vanha hyökkäystapa uhkaa jälleen organisaatioita

Cold boot attack eli kylmäkäynnistyshyökkäys mahdollistaa kryptatun laitteiston salausavainten tai muiden luottamuksellisten tietojen kaappauksen välimuistista, jos tietokonetta ei ole sammutettu oikein. Kylmäkäynnistyshyökkäys on mahdollista, kun hyökkääjällä on fyysinen pääsy laitteistoon…

Panosta IT-toimintojen budjetointiin tänä syksynä

Yrityksissä ensi vuoden budjetointi alkaa olla ajankohtaista ja loppuvuoden suunnitelmiin kuuluu näin myös IT-budjettien tekeminen. Myös Opsec Oy:n asiantuntijoiden toimesta budjetoidaan tällä hetkellä asiakkaiden IT-toimintoja. Monissa yrityksissä IT on toiminnan…

Opsec sosiaalisessa mediassa

[ff id=”1″]