Toimitusjohtaja Mika Lindberg, Opsec Oy

Käytännölliset vinkit IT-budjetointiin vuodelle 2023

Yrityksissä ensi vuoden budjetointi on parhaillaan käynnissä ja siihen kuuluu olennaisesti IT-budjettien tekeminen. Myös Opsec Oy:n asiantuntijoiden toimesta budjetoidaan tällä hetkellä asiakkaiden IT-toimintoja.

Viimeisten vuosien aikana IT-budjetin oheen on ryhdytty tarkemmin pohtimaan tietoturvallisuuden ja tietosuojan vaatimia panostuksia. Nämä kaksi olisikin syytä budjetoida huomioiden tarvittavat asiantuntipalveluiden hankinnat ja sisäisten resurssien kuormitus.

Yrityksen IT-toiminnot vaativat kaksi erilaista budjettia

IT-budjetti tulee jakaa kahteen eri osioon: IT-toimintojen ylläpitoon ja IT-toimintojen kehittämiseen. Näin saadaan omat budjetit jatkuville ylläpitokuluille ja tuleville investoinneille.

IT-toimintojen ylläpitobudjetoinnissa tulee huomioida käytössä olevat ja hankittavat laitteet, lisenssit, pilvipalvelut ja järjestelmät. Budjettiin tulee myös varata rahaa käytössä olevien IT-toimintojen ajan tasalla pitämiseen. Esimerkiksi järjestelmien kehittämiseen kannattaa varata jonkinlainen summa joka vuosi, jotta järjestelmät voidaan pitää ajanmukaisena.

Tietohallinnosta vastaava on oikea henkilö tekemään yrityksen IT-toimintojen ylläpitobudjetit, mutta IT-toimintojen kehittämiseen tarvittavia investointibudjetteja ei tule jättää kokonaan tietohallinnon vastuulle, vaan ne tulisi tehdä yhdessä muiden liiketoiminnan kehityksestä vastaavien henkilöiden kanssa. Tällä tavoin budjetointivaiheessa saadaan kaikki liiketoiminnan kasvuun tähtäävät tarpeet huomioitua eikä IT:n kehitysprojektit jää pelkästään tietohallinnon vastuulle.

IT-toiminnoille kannattaa myös tehdä useamman vuoden suunnitelmia, jotta mahdollisiin suurempiin kuluihin voidaan varautua etukäteen.

Opsec Oy:n asiantuntijoiden vinkit vuoden 2023 IT-budjetteihin

Asiantuntijamme suosittelevat huomioimaan ensi vuoden IT-budjeteissa etenkin seuraavat seikat:

  1. Tietoturvaan ja tietosuojaan kohdistuvat toimet. Yritysten toiminta perustuu yhä useammin tietoon ja osaamiseen, joten yrityksen tärkein pääoma täytyy suojata ja samalla varmistaa lakisääteisten velvoitteiden täyttyminen
  2. Teknisten suojausten ajanmukaisuus. Työasemien suojauksen lisäksi mm. mobiililaitteiden suojaus sekä verkkoliikenteen ja pilvipalveluiden suojaus nykyaikaisin keinoin.
  3. Henkilöstön koulutus on jatkuvaa toimintaa ja yksi tehokkaimmista keinoista vastata tietoturvauhkiin. Siten myös ensi vuoden budjetissa on hyvä olla varattuna siihen panostuksia.

Lisävinkki: Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen yrityksille on tulossa 1.12.2022 haettavaksi tietoturvaseteli, jonka avulla tietoturvaa voi kehittää erilaisin keinoin. Tämän setelin käyttöä kannattaa harkita, mikäli suunnitelmissa on tietoturvaan kohdistuvia kehitystoimia. Avustamme mielellämme tietoturvasetelin haussa.

Ota yhteyttä, jos yrityksessäsi kaivataan apua ensi vuoden IT-budjettien tekemiseen. Asiakkaiden tietohallinnosta vastaavat asiantuntijamme tekevät yritysten IT-toimintojen ylläpitobudjetit kokonaisuudessaan ja he ovat usein myös mukana investointibudjettien tekemisessä. Heidän työtään täydentävät tietoturva- ja tietosuoja-asiantuntijamme omalla panoksellaan.

Teksti on päivitetty 7.11.2022. Alkuperäinen teksti on julkaistu 26.9.2018.


Voit myös keskittyä enemmän omaan ydinliiketoimintaasi, kun ulkoistat kaikki yrityksesi IT-toiminnot meille. Tarvittaessa hoidamme tietohallinnon, ylläpidon ja IT-tuen – saat käyttöösi kokonaisen IT-joukkueen.