Esittelyssä Opsec Oy:n tietosuojavastaava ja yrittäjä Jari Ala-Varvi

“IT-alalta puuttui palveluiden toimittaja, joka pystyi ottamaan kokonaisvastuuta asiakkaiden IT-ympäristöistä”

Tällä kertaa esittelyssä on IT-joukkueemme pelaaja #679, Opsec Oy:n tietosuojavastaava ja yrittäjä Jari Ala-Varvi. Jari oli perustamassa Opsec Oy:tä yli 10 vuotta sitten ja hän myös toimi vuoteen 2017 saakka yrityksen toimitusjohtajana. Tällä hetkellä Jarin työpäivät tietosuojavastaavana koostuvat erilaisista tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvistä projekteista, konsultoinneista ja koulutuksista sekä tietosuojavastaavan tehtävistä niin asiakasyrityksissä kuin omassa yrityksessä. Jari on myös mukana tietosuojan ja tietoturvan kehittämiseen liittyvissä kansallisissa ja kansainvälisissä projektiryhmissä.

Sosiaalialan opiskelijasta tuli IT-alan yrittäjä

Jarin polku IT-alalle on hieman erilainen kuin alalla yleensä. Hän on lapsuudesta asti ollut tekemisissä tietokoneiden kanssa, mutta haaveili nuorena miehenä poliisiksi ryhtymisestä ja päätyi lopulta opiskelemaan sosiaalialaa. Sosiaalialan opinnot hän kuitenkin rahoitti työskentelemällä IT-alalla, josta hänelle tarjottiin lopulta myös vakituista työpaikkaa jo ennen sosionomiopintojen päättymistä. Jarin opinnäytetyön aiheessakin yhdistyivät sosiaali- ja IT-ala, kun opinnäytetyö koostui kriisikeskuksen tietojärjestelmän suunnittelusta ja toteutuksesta. 

Vaikka Jari lopulta valitsi IT-alan, hänen humanitäärisestä elämänasenteesta on sosiaalialakin hyötynyt, sillä Jari on toiminut vapaa-ajallaan paljon mm. nuoriso- ja kriisikeskustyön parissa. Jarin asenteesta on hyötynyt myös IT-ala ja Opsec Oy. – Oma ajatusmaailma, sosiaalialan opinnot ja erilaiset vapaaehtoistyöt ovat varmasti vaikuttaneet vuosien varrella Opsec Oy:n asiakaspalvelun ja työkulttuurin kehittymiseen, Jari kertoo. 

IT-alan yrittäjäksi lähteminen ei ollut Jarille itsestäänselvyys vielä silloinkaan, kun oman yrityksen perustamisesta puhuttiin Mika Lindbergin kanssa yli 10 vuotta sitten. – Minun ei koskaan pitänyt lähteä yrittäjäksi, eikä se koskaan ollut tavoitteena, mutta työskennellessä IT-alalla kasvoi halu tehdä asioita hieman toisin. IT-alalta puuttui palveluiden toimittaja, joka pystyi ottamaan kokonaisvastuuta asiakkaiden IT-ympäristöistä ja tuottamaan palveluita asiakkaiden oikeanlaisiin tarpeisiin. Kun perustimme Opsec Oy:tä, yrittäjäksi ryhtyminen oli ideologinen valinta. Halusimme olla aidosti asiakkaan etua ajatteleva taho, joka auttaisi IT-ympäristön toimivuudessa ja kehityksessä. Sama ajatus on vienyt yritystä eteenpäin aina yrityksen perustamisesta tähän päivään saakka, Jari kertoo.

– Ajatusta yrittäjyydestä kypsyteltiin vuoden verran ja lopulta teimme toimet yrityksen perustamista varten nopeassa aikataulussa. Ajattelimme silloin, että tätä pitää nyt kokeilla tai sitten lopettaa tästä puhuminen, Jari lisää hymyillen. 

Toimitusjohtajan vaihto oli osa yrityksen kehityspolkua

Jarista tuli Opsec Oy:n toimitusjohtaja yrityksen perustamisvaiheessa, koska Jarilla oli kokemusta mm. prosessi- ja projektijohtamisesta, sopimushallinnasta ja lainsäädännöstä. Jari ehti toimia yrityksen toimitusjohtajana kahdeksan vuotta, jonka jälkeen Mika astui toimitusjohtajan saappaisiin vuonna 2017. – Yrityksen kasvaessa, palvelujen kehittyessä ja etenkin tietosuojapalveluiden kysynnän lisääntyessä päätimme vaihtaa Mikan kanssa rooleja. Yrityksen toimitusjohtajan vaihto oli luonnollinen osa yrityksen kehitystä ja muutoksen läpivienti oli lopulta helppoa, koska olimme omistajina samoilla linjoilla yrityksen strategisista linjauksista. Vaihdon myötä sain itse keskittyä enemmän tietosuojaan liittyvään työhön, sillä toimitusjohtajan roolissa oli haastavaa keskittyä valtavaan määrään asiakastyötä ja samalla viedä eteenpäin kasvavan yrityksen johtamis- ja kehitystyötä, Jari kertoo. 

Tietosuojapalveluiden tuottaminen ei ollut aluksi Opsec Oy:n suunnitelmissa. – Aikoinaan teimme päätöksen, että emme ala tuottamaan erillisiä tietosuojapalveluita, mutta tietosuoja-asetuksen myötä palveluiden kysyntä ja asiakkaiden odotukset saivat miettimään asiaa uudelleen. Lopulta tietosuojapalveluiden tuottaminen oli luonnollinen valinta, koska lainsäädäntö ja yritysten sopimushallinta olivat minulle jo entuudestaan tuttuja asioita ja ne olivat jo kuuluneet aikaisemman lainsäädännön osalta palveluidemme sisältöön, Jari kertoo.

Jatkuva tiedonjano ja osaamisen kehittäminen

Jarin panostus tietosuojatyöhön on kannattanut. Jari on tällä hetkellä mukana sekä kansallisissa että kansainvälisissä tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisuuteen tähtäävissä projekteissa ja on suorittanut myös arvostetun CIPP/E -sertifioinnin. Jari valittiin juuri myös SFS:n standardisointiryhmään, joka osallistuu tietoturvatekniikan osalta kansainväliseen ja eurooppalaiseen tietoturvallisuuden standardisointiin. Viime aikoina ryhmän työn alla on ollut mm. ISO/IEC 27000 -sarja tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät ja tietosuoja-aiheiset standardisointikohteet (SFS:n Tietoturvatekniikat).

– Omassa työssä on parasta se, että työhön liittyy koko ajan uusia haasteita ja jatkuvaa oppimista. Motivoivaa on myös asiakkaiden kehittyminen ja heidän auttaminen parhaalla mahdollisella tavalla, Jari kertoo. Jarin suhtautumisesta uuden opetteluun kertoo sekin, että hän lukee paljon ammattikirjallisuutta ja hänen työpisteeltä löytää usein korkeita kirja- ja tulostuspinoja, jotka sisältävät paljon erilaisia lainsäädäntöön ja oikeustapauksiin liittyvää aineistoa.

Tällä hetkellä Jarilla on myös menossa liiketalouden turvallisuusalan opinnot. – Tietoturva ja tietosuoja ovat osa yrityksen turvallisuutta ja riskienhallinta on tärkeä keino johtaa yrityksen kokonaisturvallisuutta. Yrityksen kokonaisturvallisuuteen liittyvät opinnot tukevat hienosti nykyistä työtä tietoturvan ja tietosuojan parissa, mutta myös yrittäjänä toimimista, Jari kertoo.

Vapaa-ajalla cheerleadingia ja roller derbyä

Jarin vapaa-aika koostuu vaimon ja lasten kanssa yhdessä olemisesta ja tekemisestä. Koko perhe harrastaa cheerleadingia ja vaimon mukana Jari on tutustunut aikoinaan myös roller derbyyn. Cheerleadingia Jari harrastaa Silver Sharksien klassikkojoukkueessa ja roller derbyssä hän toimii tuomarina. – Cheerleadingin pariin päädyin, kun lasten joukkueessa oli vanhempien tutustumistunti. Se vaan vei sitten mennessään ja laji ruokkii sopivasti omaa kilpailuviettiä, Jari kertoo hymyillen. 

Työstä palautuminen ja rentoutuminen ovat myös Jarille tärkeitä. – Välillä tarvitsee kunnon irtiottoja, joten lomilla tulee tehtyä usein reissuja. Parhaiten työstä irrottautuu esimerkiksi Norjan tuntureille tai Pohjois-Ruotsiin suuntautuvilla patikkaretkillä, Jari lisää. 

Työkaverit kertovat Jarista

“Jari on aina äärimmäisen asiantunteva ja perusteellinen työssään. Häneen voi luottaa, missä tahansa tilanteessa.”
“Tietosuojan kävelevä tietopankki. Rehellinen ja uskaltaa tuoda esiin myös asioiden hankalat puolet, jotka on huomioitava hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi.”
“Jari on aina motivoitunut ja sitoutunut kaikkeen tekemiseen. Häneltä ei jää pienikään kivi kääntämättä, jos joku tarvitsee apua tai kysyy hänen osaamistaan.”


Lue myös: Ovatko yrityksen tietosuojaan liittyvät dokumentit ja toimintatavat ajan tasalla?